Skip to main content

Fonteinen & Beluchters

Een Fontein in de tuin is iets fascinerends. Water betoverd, of het nu een fonteinvijver is of een waterpartij. Sproeiers bieden een geweldige gelegenheid om magische effecten in de vijver te creëren, zeker in combinatie met onderwater verlichting.
Fonteinen zijn in allerlei vormen verkrijgbaar, en kunnen eenvoudig worden aangepast in hoogte en vorm. Er zijn sproeiers die in een bepaalde opeenvolging veranderen, en zelfs voor de liefhebber zijn er sproeiers die op de maat van de muziek dansen.

Buiten dat een mooie fontein of beluchter, een esthetische meerwaarde is voor uw vijver of water partij, voorkomt het stilstaand water en zorgt het door deze beweging in het water voor een gezondere waterkwaliteit.
Vitaliseren en zorgen voor doorstroming van stilstaand water in grachten, vijvers en opslagbassins, voorkomt de ontwikkeling van algen en verbetert de kwaliteit van het water aanzienlijk.

Wij leveren diversen soorten en maten beluchters en fonteinen. Deze kunnen gebruikt worden voor de sier maar ook voor het vitaliseren van het water.
Bij stilstaand water is de uitwisseling van gassen, die kunnen ontstaan uit organisch bodemmateriaal (vuil, bladeren etc), een probleem.

Deze onderlaag blijft onder de warme bovenlaag van het water hangen en verstoort de biotoop. Stilstaand water dat opwarmt, kan naast stankoverlast ook leiden tot een algenexplosie (groene zweefalg). Op zich niet schadelijk, maar over het algemeen niet gewenst.

Blauwalg daarin tegen is wel schadelijk voor de gezondheid en kan met de juiste beluchting voor een groot deel voorkomen worden.

Water in beweging brengen en beluchten biedt voor beide problemen de oplossing .Hiervoor worden propellerpompen toegepast. Met een gering motorvermogen worden grotere hoeveelheden water bewogen en belucht. Lucht wordt automatisch meegezogen via een aanzuigbuis en met de waterstroom meegevoerd voor extra beluchting van het water.